JASHPUR POLICE


CONTACT DETAIL DISTRICT POLICE - JASHPUR (C.G.)

 

S.N.

Name of Officers

Designation/Rank

Name of HOs/Police Station

E-mail ID

Contact No.(CUG)

1

Shri Shashi Mohan Singh   (IPS)

SP

Jashpur

sp-jashpur.cg@gov.in

spofficejashpur@gmail.com

9479193600

07763-223240 (O)

Fax  07763-223442 (O)

07763-223227  (R)

2

Shri Anil Kumar Soni  (CPS)

Addl.S.P.

Jashpur

asp-jashpur.cg@gov.in

9479193601

07763-223802 (R)

3

Shri Bhavesh Kumar Samrath  (CPS)

DSP AJK

Jashpur

dsp-ajkjpr@cg.gov.in

9479193606

4

Shri Aishwarya Kumar Chandrakar  (CPS)

DSP Naxal Ops.

Jashpur

-

9827921302

 

SUB DIVISION OFFICERS

 

1

Shri Chandrashekhar Parma

SDOP/DSP HQ

Jashpur

sdop-jashpur.cg@gov.in

9479193603

2

Shri Vinod Kumar Mandavi

SDOP

Kunkuri

sdop-kunkuri@cg.gov.in

9479193604

3

Dr.Shri Dhruvesh Kumar Jaiswal

SDOP

Pathalgaon

sdop-pathalgaon@cg.gov.in

9479193602

4

Mrs. Nimisha Pandey

SDOP

Bagicha

dsp-bagicha.cg@gov.in

9479193605

 

SUB DIVISION - JASHPUR
SHOs

 

1

Ravi Shankar Tiwari

Inspector

City Kotwali  Jashpur

sho-jashpur.cg@gov.in

9479193608

2

Bhagwat Naikar

SI

OP Manora

-

9479193621

3

Rakesh Singh

SI

OP Aara

-

9479193623

4

Rakesh Yadav

Inspector

Lodam

sho-lodam@cg.gov.in

9479193626

5

Rajkumar Kashyap

SI

Duldula

sho-duldula.cg@gov.in

9479193619

6

Santosh Singh

SI

Asta

sho-asta@cg.gov.in

9479193618

 

SUB DIVISION - KUNKURI
SHOs

 

1

Mrs. Mallika Tiwari

Inspector

Kunkuri

sho-kunkuri.cg@gov.in

9479193613

2

Vivek Kumar Bhagat

SI

Farsabahar

sho-farshabahar.cg@gov.in

9479193610

3

Sunil Singh

SI

Tapkara

sho-tapkara.cg@gov.in

9479193609

4

Ramnath Ram

ASI

OP Uparkachhar

-

7974219772

5

Chandra Prakash Tripathi

SI

OP Kardega

-

8435722261

6

Gaurav Pandey

Inspector

Kansabel

sho-kansabel.cg@gov.in

9479193612

7

Ashok Yadav

SI

OP Dokra

-

9479193625

 

SUB DIVISION - PATHALGAON
SHOs

 

1

Bhanupratap Chandrakar

PDSP

Pathalgaon

sho-pathalgaon.cg@gov.in

9479193616

2

Krishna Kumar Sahu

Inspector

Bagbahar

sho-bagbahar.cg@gov.in

9479193611

3

Samrendra Singh

SI

OP Kotba

-

9479193624

4

Komal Singh Netam

Inspector

Tumla

sho-tumla.cg@gov.in

9479193620

5

Santosh Tiwari

ASI

OP Kolhenjhariya

-

9424185155

 

SUB DIVISION - BAGICHA
SHOs

 

1

Veenit Kumar Pandey

Inspector

Bagicha

sho-bagicha.cg@gov.in

9479193617

2

Jaisingh Mirrey

ASI

OP Pandrapat

-

9479193622

3

Harshwardhan Chourase

Inspector

Sanna

sho-sanna@cg.gov.in

9479193614

4

Balkrishna Bhagat

ASI

OP Sonkyari

-

9479193627

5

Satish Sonwani

SI

Narayanpur

sho-narayanpurjpr.cg@gov.in

9479193615


POLICE STATION AJK JASHPUR


1

Martin Xalxo

ASI

AJK Jashpur

sho-ajkjpr@cg.gov.in

9340598773


Other Section I/c


1

Om Prakash Kujur

Inspector

D.S.B. 

dsbjashpur@gmail.com

9407774809

2

Mrs.Asha Lakra

Inspector

Women's Counseling Center

sho-wcjashpur@cg.gov.in

9479128400

3

Hari Shankar Ram

ASI

Cyber Cell

sp-jashpur.cg@gov.in

9479193742

4

Nandlal Bhagat

HC-403

C.C.T.N.S.

cctnshq-jashpur.cg@gov.in

cctnsjashpur@gmail.com

7879488131


Control Room


1

Amarbelas Beck

HC-299

Control Room

Jashpur

controlroomjashpur@gmail.com

9479193699

9926493699

07763-223807

07763-223242

--00--